مطالعه زیست شناسی کنکور

مطالعه زیست شناسی برای کنکور : زیست شناسی مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس رشته تجربی در کنکور سراسری محسوب میشود و برای قبولی در رشته های مطرح علوم پزشکی کسب درصد مناسب در این درس لازم است. برای مطالعه زیست شناسی توجه به چند نکته ضروری است: اول اینکه زیست شناسی در سال…